چگونه جوشکاری کنیم

10:101010چگونه جوشکاری کنیم

چگونه جوشکاری کنیم

چگونه جوشکاری کنیم

آیا میخواهید بدانید چگونه جوشکاری کنیم

در ابتدا پیشنهاد میکنیم تا با دستگاههای جوشکاری اشنا شوید  تا بتوانیم به صورت ریشه ای به این نتجه برسیم که چگونه جوشکاری کنیم.

در این مقاله سعی گردیده تا گام به گام به شما کمک شود تا بتوا نید به سوال چگونه جوشکاری کنیم به صورت تخصصیی پاسخ دهیم.

مقایسه دستگاه های جوشکاری با قوس الکتیریکی نسبت به همدیگر

 1. ترانسفور ماتور های جوشکاری :

 • قوس الکتریکی سختی ارائه می دهد و در نتیجه جرقه زیادی تولید می کند

 • هیچگونه صدایی غیر از پنکه از آن شنیده نمی شود

 • همه انواع الکترود توسط ترانسفور ماتور قابل جوشکاری نیستند

2.ژنراتور ها ی جوشکاری :

 • هر نوع الکترود را می توان با آن جوشکاری نمود

 • دستگاه دارای صدای بیشتری نسبت به ترانس می باشد

 • هزینه ی تعمیر آن زیاد است

3.یکسو کننده های جوشکاری :

 • هر نوع الکترود توسط آن قابل جوشکاری می باشد

 • قوس الکتریکی نرمی ایجاد می کند

 • هزینه ی تعمیرات آن ها خیلی بالا است

 • پس حالا متوجه شدیم که وقتی با چالش  چگونه جوشکاری کنیم مواجه شدیم باید ابتدا بهترین ابزار را انتخاب کنیم و ابزار اصلی جهت جوشکاری کردن نیز دستگاه جوش مناسب است که با به وجود آمدن نسل جدید دستگاه جوشهای کم مصرف(اینورتر) دیگر عملا سایر دستگاهامنسوخ گردیده

طرز ایجاد قوس الکتیرکی :

در روش اول ابتدا الکترود را روی قطعه کار می کشند تا قوس الکتریکی ایجاد گردد

بعد از ایجاد قوس فاصله ی آن را تا قطعه کار تنظیم می کنند تا قوس بتواند استقرار یابد .دتوصیه میگردد فاصله اکترود با قطعه کار دو برابرقطر الکترود مصرفی باشد.

در روش دوم که مانند نوک زدن پرندگان است الکترود را تقریبا به طور قائم به قطعه کار تماس می دهند

تا قوس برقرار گردد و سپس برای استقرار قوس فاصله را از قطعه کار تنظیم می کنند .

چگونه جوشکاری کنیم

 

فاصله ی هوائی بین الکترود و قطعه کار را جهت استقرار و ادامه قوس 2میلی متر ذکر کرده اند

که این فاصله نسبت به قطر الکترود تناسب بیشتری دارد .

با نحوه ساخت حفاظ و نرده روی دیوار بیشتر آشنا شوید

 • چگونه جوشکاری کنیم

نکاتی که هنگام جوشکاری بایستی مورد نظر قرار گیرد

نکات و موارد معتددی در موقع جوشکاری بایستی مورد توجه قرار گیرد که به چند مورد آن در زیر اشاره می گردد :

 1. انتخاب صحیح الکترود از  نظر جنس وقطر

 2. تنظیم آمپر یا شدت جریان دستگاه

 3. تنظیم فاصله ی الکترود تا قطعه کار

 4. طرز تنظیم فاصله ی الکترود نسبت به قطعه ی کار در هنگام جوشکاری

 5. سرعت صحیح پیشروی الکترود ضمن ذوب و جوشکاری

 6. نفوذ جوش و اندازه ی مهره های جوش

 7. برسی جنس فلز مورد نظر و انتخاب الکترود مناسب با آن

 8. چگونه جوشکاری کنیم

حال به توضیح و برسی موارد بالا می پردازیم :

1.انتخاب صحیح الکترود از نظر جنس و قطر الکترود مصرفی :

بایستی جنس الکترود  با فلز مبناء مورد جوشکاری یکسان بوده و روپوش مناسب آن قطعه انتخاب گردد .

2.تنظیم آمپر دستگاه :

شدت جریان را معمولا با قطر الکترود مورد استفاده تنظیم می کنند

یعنی به ازاء هر میلی متر قطر الکترود 35 تا 40آمپر برق در نظر می گیرند .

مثلا چنانچه قطر الکترود مصرفی 4 میلی متر باشد

می توانیم بین 140تا 160آمپر شدت جریان در نظر بگیریم .

3.فاصله ی الکترود با قطعه کار :

طول قوس معمولا بایستی به اندازه ی مغزی الکترود مصرفی انتخاب گردد .

یعنی اگر از الکترود 4 میلی متری استفاده شود

طول قوس {فاصله ی الکترود تا قطعه ی کار }به اندازه 4میلی متر در حالت تخت در نظر گرفته می شود.

4.زاویه ی الکترود نسبت به قطعه کار :

زاویه ی الکترود نسبت به قطعه کار باید حالت های جوشکاری تحت زوایا ی معینی انتخاب گردند

.در حالت تخت زاویه الکترودنسبت

به طرفین به طور مساوی یعنی 90 و نسبت به خط جوش و قطعه ی کار بین 60 تا 70 درجه در نظر گرفته می شود .

5.سرعت پیشروی الکترود

در هنگام جوشکاری سرعت دست باید یکنواخت چنانچه سرعت دست بیشتر از حد معمول باشد

الکترود فرصت ذوب شدن پیدا نمی کند و اگر سرعت دست کم تر باشد الکترود جوش بسیار پهنی تشکیل می گردد .

البته سرعت دست در وضعیت های مختلف تغیر می کند مثلا در حالت تخت و از بالا به پایین سرعت دست باید زیاد باشد

بر عکس در پایین به بالا سرعت دست نسبتا کم می گردد .

6.نفوذ جوش و اندازه ی مهره های جوش :

بعد از به وجود آمدن قوس الکتریکی ناحیه ی مذاب تشکیل شده و یا ذوب شدن الکترود مهره های جوش درست خواهد شد

 مقدار زیادی از این مهره ها بر روی یکدیگر ایجاد کرده جوشکاری را انجام میدهیم .

چگونه جوشکاری کنیم

م7.برسی جنس فلز مبنا و انتخاب الکترود مناسب با آن :

معمولا درآزمایشگاه مقدار عناصر تشکیل دهنده فلز مبنا مشخص می گردد

بر این اساس درصد عنصر تشکیل دهنده ی فلز الکترود مناسب می گردد که تقریبا با فلز مبنا یکنواخت باشد .

 

 

توسط | ۱۳۹۷-۱۲-۱۶ ۲۰:۳۸:۲۷ +۰۰:۰۰ شهریور ۷ام, ۱۳۹۷|مقالات|

Call Now