چگونه جوشکاری کنیم

10:101010چگونه جوشکاری کنیم

چگونه جوشکاری کنیم

چگونه جوشکاری کنیم

آیا میخواهید بدانید چگونه جوشکاری کنیم

در ابتدا پیشنهاد میکنیم تا با دستگاههای جوشکاری اشنا شوید  تا بتوانیم به صورت ریشه ای به این نتجه برسیم که چگونه جوشکاری کنیم.

در این مقاله سعی گردیده تا گام به گام به شما کمک شود تا بتوا نید به سوال چگونه جوشکاری کنیم به صورت تخصصیی پاسخ دهیم.

مقایسه دستگاه های جوشکاری با قوس الکتیریکی نسبت به همدیگر

 1. ترانسفور ماتور های جوشکاری :

 • قوس الکتریکی سختی ارائه می دهد و در نتیجه جرقه زیادی تولید می کند

 • هیچگونه صدایی غیر از پنکه از آن شنیده نمی شود

 • همه انواع الکترود توسط ترانسفور ماتور قابل جوشکاری نیستند

2.ژنراتور ها ی جوشکاری :

 • هر نوع الکترود را می توان با آن جوشکاری نمود

 • دستگاه دارای صدای بیشتری نسبت به ترانس می باشد

 • هزینه ی تعمیر آن زیاد است

3.یکسو کننده های جوشکاری :

 • هر نوع الکترود توسط آن قابل جوشکاری می باشد

 • قوس الکتریکی نرمی ایجاد می کند

 • هزینه ی تعمیرات آن ها خیلی بالا است

 • پس حالا متوجه شدیم که وقتی با چالش  چگونه جوشکاری کنیم مواجه شدیم باید ابتدا بهترین ابزار را انتخاب کنیم و ابزار اصلی جهت جوشکاری کردن نیز دستگاه جوش مناسب است که با به وجود آمدن نسل جدید دستگاه جوشهای کم مصرف(اینورتر) دیگر عملا سایر دستگاهامنسوخ گردیده

طرز ایجاد قوس الکتیرکی :

در روش اول ابتدا الکترود را روی قطعه کار می کشند تا قوس الکتریکی ایجاد گردد

بعد از ایجاد قوس فاصله ی آن را تا قطعه کار تنظیم می کنند تا قوس بتواند استقرار یابد .دتوصیه میگردد فاصله اکترود با قطعه کار دو برابرقطر الکترود مصرفی باشد.

در روش دوم که مانند نوک زدن پرندگان است الکترود را تقریبا به طور قائم به قطعه کار تماس می دهند

تا قوس برقرار گردد و سپس برای استقرار قوس فاصله را از قطعه کار تنظیم می کنند .

چگونه جوشکاری کنیم

 

فاصله ی هوائی بین الکترود و قطعه کار را جهت استقرار و ادامه قوس 2میلی متر ذکر کرده اند

که این فاصله نسبت به قطر الکترود تناسب بیشتری دارد .

با نحوه ساخت حفاظ و نرده روی دیوار بیشتر آشنا شوید

 • چگونه جوشکاری کنیم

نکاتی که هنگام جوشکاری بایستی مورد نظر قرار گیرد

نکات و موارد معتددی در موقع جوشکاری بایستی مورد توجه قرار گیرد که به چند مورد آن در زیر اشاره می گردد :

 1. انتخاب صحیح الکترود از  نظر جنس وقطر

 2. تنظیم آمپر یا شدت جریان دستگاه

 3. تنظیم فاصله ی الکترود تا قطعه کار

 4. طرز تنظیم فاصله ی الکترود نسبت به قطعه ی کار در هنگام جوشکاری

 5. سرعت صحیح پیشروی الکترود ضمن ذوب و جوشکاری

 6. نفوذ جوش و اندازه ی مهره های جوش

 7. برسی جنس فلز مورد نظر و انتخاب الکترود مناسب با آن

 8. چگونه جوشکاری کنیم

حال به توضیح و برسی موارد بالا می پردازیم :

1.انتخاب صحیح الکترود از نظر جنس و قطر الکترود مصرفی :

بایستی جنس الکترود  با فلز مبناء مورد جوشکاری یکسان بوده و روپوش مناسب آن قطعه انتخاب گردد .

2.تنظیم آمپر دستگاه :

شدت جریان را معمولا با قطر الکترود مورد استفاده تنظیم می کنند

یعنی به ازاء هر میلی متر قطر الکترود 35 تا 40آمپر برق در نظر می گیرند .

مثلا چنانچه قطر الکترود مصرفی 4 میلی متر باشد

می توانیم بین 140تا 160آمپر شدت جریان در نظر بگیریم .

3.فاصله ی الکترود با قطعه کار :

طول قوس معمولا بایستی به اندازه ی مغزی الکترود مصرفی انتخاب گردد .

یعنی اگر از الکترود 4 میلی متری استفاده شود

طول قوس {فاصله ی الکترود تا قطعه ی کار }به اندازه 4میلی متر در حالت تخت در نظر گرفته می شود.

4.زاویه ی الکترود نسبت به قطعه کار :

زاویه ی الکترود نسبت به قطعه کار باید حالت های جوشکاری تحت زوایا ی معینی انتخاب گردند

.در حالت تخت زاویه الکترودنسبت

به طرفین به طور مساوی یعنی 90 و نسبت به خط جوش و قطعه ی کار بین 60 تا 70 درجه در نظر گرفته می شود .

5.سرعت پیشروی الکترود

در هنگام جوشکاری سرعت دست باید یکنواخت چنانچه سرعت دست بیشتر از حد معمول باشد

الکترود فرصت ذوب شدن پیدا نمی کند و اگر سرعت دست کم تر باشد الکترود جوش بسیار پهنی تشکیل می گردد .

البته سرعت دست در وضعیت های مختلف تغیر می کند مثلا در حالت تخت و از بالا به پایین سرعت دست باید زیاد باشد

بر عکس در پایین به بالا سرعت دست نسبتا کم می گردد .

6.نفوذ جوش و اندازه ی مهره های جوش :

بعد از به وجود آمدن قوس الکتریکی ناحیه ی مذاب تشکیل شده و یا ذوب شدن الکترود مهره های جوش درست خواهد شد

 مقدار زیادی از این مهره ها بر روی یکدیگر ایجاد گرده جوش را مینمایند.

جوشکاری را چگونه انجام دهیم؟

چگونه جوشکاری کنیم

م7.برسی جنس فلز مبنا و انتخاب الکترود مناسب با آن :

معمولا درآزمایشگاه مقدار عناصر تشکیل دهنده فلز مبنا مشخص می گردد

بر این اساس درصد عنصر تشکیل دهنده ی فلز الکترود مناسب می گردد که تقریبا با فلز مبنا یکنواخت باشد .

حالا شاید این سئوال برای شما مطرح شود که چگونه می توانیم از جنس الکترود و هم جنس بودن آن با فلز مبنا مطلع شویم؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت که معمولا شرکت های تولید کننده الکترود کد هایی را بر روی الکترود درج می کنند که که این اعداد و حروف هر کدام نشان دهده مشخصات فنی آن می باشد به طور مثال E6013

حرف Eبه مخفف الکتروداست

عدد 60نشانه مقاومت کششب بر حسب نیوتن می باشد.

وعدد 1 حالت جوشکاری را مشخص می سازد.

و در اخر عدد3 که نماد و نشان دهنده جنس الکترود است.

پس با مراجعه به کد درج شده بر روی الکترود متوان به مشخصات فنی مورد نیاز دست پیدا کرد.

همانطور که قبلا اشاره شد انتخاب صیحیح آمپر در یک جوشکار صحیح و اصولی بسیار حائز اهمیت است.

بهترین مرجع برا انتخاب آمپر مناسب مراجعه به آمپر های درج شده بر روی بسته بندی الکترود می باشد.

در اکثر مواقع در بیشتر بسته بندی ها  آمپر مناسب برای جوشکاری را در طرفین بسته بندی درج می کنند که ما نیز برای راهنمایی و کمک به شما کار بر گرامی تعدادی از این آمپر هارا در زیر اعلام میکنیم

الکترود                       آمپر

1.5                          35-60

2.0                        30-80

2.5                       50-110

3.0                      70-110

3.2                      80-140

4.0                      110-170

5.0                     150-220

همانگونه که مشاهده میکنید آمپر ها دارای کمترین و بیشترین میباشند که انتخاب صحیح و

دقیق آمپر توسط جوشکار و با در نظر گرفتن چند مورد که به آن اشاره خواهیم کرد انتخاب می شود

اگر شما آمپر را بروی کمترین قرار دادید و الکترود شما به خوبی ذوب نشد و هنگام جوشکاری به فلز مبنا چسبید باید آمپر

را افزایش دهید.

در هنگام جوشکاری وجود پاشش زیاد نشانه این است که آمپر انتخابی زیاد است و باید به سمت کمترین تنظیم گردد.

وضعیت های جوشکاری

 

1-جوشکاری در حالت تخت

2-جوشکاری در حالت عمودی(قائم)

3-جوشکاری افقی بر روی سطح قائم

4-جوشکاری بالا سر

 

 

 

 

 

 

1-1جوشکاری در حالت تخت را میتوان به روشهای زیر انجام داد

1-جوشکاری لب به لب

2- جوشکاری لب روی هم

3-جوشکاری سپری

الف)در جوشکاری لب به لب ابتدا دو قطعه را با فاصله معین و مناسب از همدیگر قرار میدهیم وخال جوش میزنیم.

بایستی فاصله بین خال جوشها به تناسب ضخامت ورق از همدیگر انتخاب گردد و سپس اقدام به جوشکاری نمود.

در این حالت زاویه الکترود نصبت به صفحه و خط جوش60 الی 70درجه و زاویه الکترود نسبت به طرفین90درجه در نظر گرفته شود.

ب)هرگاه دو لبه فلز را روی هم قرار دهیم و لبه ورق را روی ورقق دیگر جوشکاری کنیم این جوشش را جوشکاری لب روی هم می گویند.

این مدل جوشکاری زمانی توصیه میگردد که استحکام بیشتری را از جوش انتظار داریم.

لبه دو قطعه کار را 3الی 5 میلی متر قطر ورق فلز روی هم قرار داده می شود و از دو طرف عمل جوشکاری روی قطعه کار انجام می گیرد .

این نحوه جوشکاری بیشتر در مخزن سازی که باید فشار بیشتری را تحمل کنند به کار رفته و در صنعت کشتی سازی متداول می باشد.

ج)در جوشکاری سپری لبه دو قطعه کار در یک سطح جوشکاری نشده ونسبت به هم دارای زاویه می باشند .

این اتصال که لبه یک قطعه کار روی سطح قطعه کار دیگر جوش می شود را اتصال سپری گویند.

ممکن است درز بین دو قطعه کار از یک طرف یا از هر دو طرف جو شکاری شود که به این نوع جوشکاری (جوش گلویی ) می گویند.

قبل از انجام جوشکاری دو قطعه باید اقدام به تک خال کردن آنها نماییم وهر دو را کاملا به هم متصل کنیم.

در جوشکاری گلویی مخصوصا در پاس اول لزومی ندارد دست حرکت نوسانی داششته باشد.ولی در پاس های بعدی باید دست حرکت نوسانی داشپه باشد.

انواع حرکت دست در جوشکاری

2-جوشکاری درحالت قائم(عمودی)

در حالت عمودی میتوان از پایین به بالا و از بالا به پایین جوشکاری نمود.

قطعات نازک را از بالا به پایین و قطعات ضخیم را از پایین به بالاجوشکاری می کنند .

آمپر دستگاه را هنگام جوشکاری از پایین به بالا حدود یک پنجم کمتر از حالت تخت در نظر میگیرند.

همانطور که گفته شد در حالت تخت آمپر دستگاه را به ازای هر میلیمتر قطر الکترود 30تا 35 در نظر میگیرند.

و این مقدار در جوشکاری حالت عمودی  به ازای هر میلیمتر از قطر الکترود 30آمپر می باشد.

چرا در حالت عمودی آمپر دستگاه را کمتر میکنیم؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت که در حالت عمودی برای جلو گیری از ریزش مذاب و همچنین ایجاد مهره جوش مناسب این عمل لازم است.

در ضمن در حالت عمودی فاصله الکترود و قطعه کار یعنی طول قوس را نیزکمتر انتخاب میکنند.

این فاصله در حالت تخت به اندازه قطر مغز الکترود و در حالت عمودی تا حدی که الکترود به قطعه کار نچسبد در نظر بگیرید.

مورد مهم بعدی در جوش سر بالا زاویه الکترود ونوسان دست میباشد.

زاویه دست در جوش سپری قائم نسبت به طرفین سطح کار باید 45 درجه و زاویه الکترود نسبت به خط جوش باید 70الی 80 درجه انتخاب گردد.

3-جوشکاری در وضع افقی در سطح قائم

در موقع جوشکاری در این حالت احتیاجی به نوسان دست و الکترود نمی باشد و باید گرده جوش و حرکت دست به صورت یکنواخت انجام پذیرد.

چنانچه جوشکاری در حالت افقی در سطح قائم انجام گردد و نیز عمل جوشکاری در پاس های متعدد انجام شود

زاویه های الکترود در پاسهای مختلف متفاوت است.

در جوشکاری در پاس اول زاویه الکترود نسبت به طرفین ونسبت به خط جوش باشد

و در پاس دوم زاویه الکترود از قسمت بالا بین 55تا 65درجه واز پایین بین 115 تا125 درجه انتخاب گردد.

در جوشکاری پاس سوم بین 95 تا 105 و از پایین بین 65 تا 75 درجه انتاب گردد.

 

 

 

 

 

 

توسط | 2019-12-07T19:27:21+03:30 آگوست 29th, 2018|مقالات|

Call Now